Quick TALENT SEARCH

Att söka jobb kan vara krångligt och tidskrävande, du kanske undrar vad dina möjligheter är men vill inte lägga ner timmar på att hitta svaret.

Du behöver inte vara en aktiv jobbsökare för att få klarhet i vilken potential du har på arbetsmarknaden, Talent Me ger dig möjligheten att lämna in en Quick TALENT SEARCH. Svara bara på några enkla frågor, så kontaktar vi dig.

Några fördelar för dig

  • Enkelt – Du behöver inte registrera dig och ladda upp dokument eller göra långa beskrivningar av dig själv.
  • Konfidentiellt – Du har redan ett jobb idag och vill inte registrera dig som jobbsökare. Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt medgivande.
  • Snabbt – Du tycker att det ska gå snabbt och enkelt att söka jobb.

Förklara vad du kan tillföra:
Det räcker inte bara att skriva vad du vill göra, vilka kunskaper och egenskaper du har, utan du måste framförallt förklara vad du kan tillföra företaget. Ett vanligt misstag är att lägga fokus på vad man själv vill göra istället för att tänka på vad företaget söker och behöver.

Var så konkret som möjligt
Att rada upp en lista med vad du kan göra och vad du tycker om räcker inte för att din ansökan ska hamna i rätt hög när rekryteraren ögnar igenom dem. Ge istället konkreta exempel på vad du gjort och vad det lett till. Exempelvis: “jag är duktig på att nätverka och ökade kontaktnätet med x antal kontakter, vilket ledde till en ökad försäljning med y kronor.”

Skriv om det som gör dig unik
Det räcker inte att rada upp de uppgifter du är bra på, fokusera istället de som du är extra bra på och på vilket sätt dessa kan komma till sin rätt hos den potentiell arbetsgivaren. Skriv inte heller bara att du kan ordna vissa saker, utan visa hur du gjort det tidigare genom konkreta exempel.

  • Kontaktuppgifter

  • Kort om dig

    För att kunna gå vidare måste vi få din tillåtelse att använda dina uppgifter. Vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt och endast i samband med kontakter med eventuella framtida arbetsgivare.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.